פרויקט יישום ההרשאות ב”מגדל חברה לביטוח” בוצע לאחר ניסיונות חוזרים ונשנים במימוש והוצאה לפועל של פרויקט הרשאות בארגון לפנינו.

עבודה מתודולוגית וסדורה של עובדי חברת גלוביקון הצליחה להביא את הארגון להטמעה מלאה של מערך הרשאות ERP SAP חדש, במקביל ליכולת ניהול מעולה של הרשאות בארגון, תוך עמידה בכל הדרישות הרגולטוריות וה SOD.

מערך ההרשאות כלל גם תמיכה בפיתוחים פנימיים רבים של הארגון, שדרוג מערך ה BW ואף הטמעת שיטת ניהול הרשאות יחודית המאפשרת שליטה ובקרה ברמה גבוהה ביותר על מערך ההרשאות בארגון.