לב הפרויקט בחברת הפניקס חברה לביטוח היה החלפת מערך הרשאות המודול הפיננסי FI בארגון, אבל כלל בין היתר מודולים שונים לרבות מודולי MM, SRM, BP, HR וכו.

דרישות רגולטוריות קפדניות דרשו מידור גבוה בין החברות ובעלי התפקידים השונים, תוך צמצום סיכונים לארגון ע”י שימוש בכלי ה GRC של חברת SAP והטמעת כלי IDM בארגון