פרוייקט HR בצה”ל הוא אחד המאתגרים שהיו במדינת ישראל, הן מבחינת מורכבות היישום, שימוש בכלים מתקדמים מבית SAP, כמות וגיוון המשתמשים .

עובדי גלוביקון נטלו חלק מרכזי באיפיון, בניית והטמעת תפיסת פתרון ייחודית המתאימה לניהול כמות גדולה של משתמשים, המתאפיינת בגמישות רבה וביצועים מעולים.

תפיסת הפתרון נבנתה בראייה ארוכת טווח של שמירת יציבות המערך לאורך זמן, ומידור גבוה כנדרש מארגון בטחוני.