במסגרת פרויקט בתי זיקוק לנפט בע”מ (בזן) סייעו עובדי גלוביקון במהלך איחוד של שתי מערכות SAP שונות, תוך שמירה על המידור והפעילות השוטפת,במקביל לביצוע ביקורת אבטחת מידע ותחזוקה שוטפת.

גלוביקון בע”מ גם הטמיעה לראשונה בבז”ן את מערכת הNoteuse לשמירת לוגים יחודיים מותאמים אישית וניתוחים ביצוע פעולות במערכת.

Leave a Comment